กลยุทธ์ชัดเจน รอสซี่ “ตอนนี้จะมุ่งเน้น ไปที่โครงการ พิเศษที่เชื่อม โยงกับการ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ชัดเจน รอสซีซีอีโอขอ งอัลไพน์ย้ายออกจาก ตําแหน่งแทนที่ โดยครีฟลอเรนต์รอสซี่ ซีอีโอของอัล ไพน์ซึ่งรับผิดชอบ ทีมฟอร์มูล่า1ของ เรโนลต์กรุ๊ปถูกย้าย ออกไปลอเรนต์รอสซี่ ซีอีโอของทีม อัลไพน์สูตร1อดีตผู้อํานวยการฝ่าย เทคนิคของอัลฟาโร มิโอและฟิลิปป์ ครีดหัวหน้า ฝ่ายวิศวกรรม ของเฟอร์รารี่ซึ่งเข้า ร่วมอัลไพน์

Laurent Rossiเมื่อต้นเดือนมี นาคมได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้สืบ ทอดของรอสซี่ เขาจะยังคงดํารงตํา แหน่งรองประธาน ฝ่ายวิศวกรรมและ ประสิทธิภาพของผลิต ภัณฑ์จนกว่าจะมี ประกาศเพิ่มเติม และรายงานต่อ ลูคาเดมีโอซีอีโอ ของกลุ่มเรโนลต์รอสซี่” ตอนนี้จะมุ่งเน้นไป ที่โครงการพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับการ เปลี่ยนแปลง ของกลุ่ม”เดอมีโอกล่าวว่า”ผมขอขอบ คุณโลรองต์ https://www.MotorSportWin.com/

สําหรับความมุ่ง มั่นอันแน่วแน่ ของเขาในช่วง สองปีที่ผ่านมาใน ฐานะหัวหน้าทีมอัล ไพน์”ลอเรนต์ได้ กําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน และทะเยอทะยาน สําหรับแบรนด์ เขาได้ทําให้อัล ไพน์อยู่ในตํา แหน่งที่ดีที่สุดเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว” ตอนนี้อัลไพน์พร้อม ที่จะเข้าสู่ เฟสใหม่ของการ พัฒนาและกลาย เป็นแบรนด์แห่ง อนาคตยกระดับอัลไพน์ ไปอีกขั้น”

การเปลี่ยนแปลงที่ ด้านบนสุดนี้มา ถึงส้นเท้าของอัล ไพน์ปรับโครงสร้าง ผู้บริหารระดับสู งในการแข่งรถ โดยบรูโนฟามินหัวหน้าเครื่อง ยนต์สูตร1ได้ เลื่อนตําแหน่งเป็น รองประธานของ อัลไพน์มอเตอร์ สปอร์ตเขาต้อง รายงานโดยตรงกับรอสซี่ โดยซาฟเนาเออร์จะ ไปหาฟามินรอสซี่ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทํางานสูงสุดที่บริษัท รถสปอร์ตอัล ไพน์ในเดือน มกราคม2021

การส่งเงินของเขา ยังครอบคลุม ถึงการจัดการ โดยรวมของทีมสูตร1

เขาแทนที่ซีริลอา บิเตบูลซึ่งเป็น ผู้นําตั้งแต่ปี2014เนื่อง จากเรโนลต์ปรับ ตัวเข้ากับกฎไฮบริด เทอร์โบ1.6ลิตร ได้ไม่ดีและต้องเผชิญ กับการวิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนักจาก ลูกค้าเครื่องยนต์ เรดบลูในขณะ ที่ทีมสูตร1ถูก เปลี่ยนชื่อจากเรโนลต์เป็น อัลไพน์ในปี2021 รอสซี่ได้ร่างแผน การแข่งขัน100 รายการที่มีความ ทะเยอทะยาน เพื่อขยายทีมให้เป็นผู้เข้าแข่ง ขันโพเดียมปกติ ในฤดูกาล2024

ในขณะที่เอสเตบัน โอคอนทําคะแนน ชัยชนะที่ไม่น่า เป็นไปได้ในกรังด์ ปรีซ์ฮังการีปี2021 ทีมได้บันทึกผล การแข่งขันสามอัน ดับแรกเพิ่มเติมเพียง รายการเดียวนับตั้ง แต่นั้นเป็นต้นมา โอคอนจบอันดับ สามในโมนาโก จีพีปี2023เมื่อปีที่ แล้วอัลไพน์ได้รับ การยกย่องจากแมคลาเรน ที่พัฒนาขึ้น เพื่อจบอันดับที่สี่ ในการแข่งขันชิงแชมป์ คอนสตรัคเตอร์ ปัญหาเพลาเสา

และมุ่งมั่นที่จะ ปิดช่องว่างให้กับ เฟอร์รารี่,เมอร์เซดีส และเรดบลูใน ฤดูกาลนี้อย่างไรก็ ตามท่ามกลาง การเริ่มต้นที่ไม่ดีในการ รณรงค์-รุนแรงขึ้นจาก ความไม่น่าเชื่อ ถือและบทลงโทษ- อัลไพน์ตกลง ไปอยู่ในอันดับ ที่หกรองจากแมคลาเรน และแอสตันมาร์ติน ก่อนจีพีฮังการีใน สุดสัปดาห์นี้การ เริ่มต้นที่ยาก ลําบากนี้ทําให้รอสซี่ ต้องจัดให้มี การสัมภาษณ์ กับเครือข่ายทีวี ฝรั่งเศส