การแข่งที่ใหญ่ที่สุด งานมอเตอร์สปอร์ตที่ ใหญ่ที่สุดของ ปีอยู่ที่นี่อินดี้ 

การแข่งที่ใหญ่ที่สุด อินดี้500 2023: กําหนดการสํา หรับการแข่งขัน ที่ใหญ่ที่สุด ของอินดี้คาร์ และวิธีรับชมบนสกายสปอร์ตเอฟ1 รุ่นที่ 107 ของอินดี้ 500 มาถึงเราแล้ว อดีตนักขับ เอฟ1มาร์คัสอีริคสัน จะมองหาการปกป้องมงกุฎของเขา หลังจากชัยชนะ ของเขาที่ ลานอิฐเมื่อ 12 เดือนก่อน คุณสามารถติด ตามทุกการ กระทําตั้งแต่การฝึกซ้อมครั้งที่ 1  Scott Dixon

ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคมไป จนถึงการ แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคมทางสกาย สปอร์ตเอฟ1สกอตต์ ดิกสันเป็นผู้นํา สนามที่อินดี้ 2022 ปี 500หนึ่งในงาน มอเตอร์ สปอร์ตที่ใหญ่ ที่สุด ของปีอยู่ที่นี่อินดี้ 500 สนาม 33 คันจะต่อสู้กัน ที่สนามแข่ง รถอินเดียแน โพลิสมอเตอร์ โดยล้อต่อล้อที่ ความเร็วมากกว่า 220 ไมล์ต่อชั่วโมง https://www.MotorSportWin.com/

เพื่อชนะการแข่งขัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของอเมริกาครั้งที่ 107บางคนบอกว่า การชนะอินดี้500 มีความสําคัญ พอ ๆกับการคว้า แชมป์อินดี้คาร์ ซึ่งเน้นย้ํา ถึงความสําคัญ ของความสําเร็จ ในการแข่งขัน500 ไมล์อดีตนัก ขับเอฟ1 วิธีรับชมบนสกาย สปอร์ตเอฟ1รุ่นที่107ของอินดี้500มาถึงเรา แล้วอดีตนักขับเอฟ1 มาร์คัสอีริคสันจะ มองหาการปกป้อง มงกุฎของเขา หลังจากชัยชนะของเขา ที่ลานอิฐเมื่อ12เดือน ก่อนคุณสามารถ ติดตามทุกการกระทํา ตั้งแต่การฝึกซ้อมครั้งที่1

อีริคสันเอา ชนะปาโต้โอวอร์ด ของแมคลาเรน ในการต่อสู้ ครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อปีที่แล้ว

มาร์คัสอีริคสันจะกลายเป็นนักขับ คนแรกนับตั้ง แต่เฮลิโอคาส โตรเนเวสในปี 2002ที่ทําหน้าที่ ประเพณี การดื่มนมใน วิคตอรี่เลนในปีต่อ ๆ ไปและนักแข่งทั้ง สองคนก็พร้อม ที่จะเป็นคู่แข่งกัน อีกครั้งโรแมงโกรส ฌองเปิดตัวอินดี้ 500 เมื่อปีที่ แล้วและ กําลังมองหา ชัยชนะอินดี้คาร์ ครั้งแรกของเขาหลังจากปิดตัวลง

เมื่อต้นฤดูกาลนี้ ที่ลองบีชและบาร์เบอร์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์คโจเซฟนิวการ์เดน, สก็อตต์ แมคลาฟลิน, สกอตต์ดิกสัน,อเล็กซ์ปาลู,วิล พาวเวอร์, โคลตันเฮอร์ต้าและ อเล็กซานเดอร์ รอสซี่จะเป็นหนึ่ง ในชื่อชั้นนํา ที่น่าจับตามองตลอด งานคุณสามารถรับ ชมการถ่ายทอด สดการแข่งขันที่สําคัญ ทั้งหมดได้ที่ สกายสปอร์ตเอฟ1

มาร์คัสอีริคสันจะ กลายเป็นนักขับคน แรกนับตั้งแต่เฮลิ โอคาสโตรเนเวสในปี2002 ที่ทําหน้าที่ประเพณี การดื่มนมในวิคตอรี่ เลนในปีต่อๆไปอีริคสันเอา ชนะปาโต้โอวอร์ดของ แมคลาเรนในการต่อ สู้ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ ปีที่แล้วและนักแข่งทั้ง สองคนก็พร้อม ที่จะเป็นคู่แข่ง กันอีกครั้งโรแมงโกร สฌองเปิดตัวอินดี้500

เมื่อปีที่แล้วและ กําลังมองหาชัยชนะ อินดี้คาร์ครั้งแรก ของเขาหลังจากปิด ตัวลงเมื่อต้นฤดูกาล นี้ที่ลองบีชและบาร์เบอร์ มอเตอร์สปอร์ตพาร์คคุณสามารถ รับชมการถ่าย ทอดสดการแข่งขัน ที่สําคัญทั้งหมด ได้ที่สกายสปอร์ต เอฟ1รวมถึงการรายงาน ข่าวการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการรายงาน ข่าวการแข่งขัน อย่างต่อเนื่องการ แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคมทางสกาย สปอร์ตเอฟ1สกอตต์ ดิกสันเป็นผู้นํา สนามที่อินดี้ 2022 ปี 500หนึ่งในงาน มอเตอร์ สปอร์ตที่ใหญ่ ที่สุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม กําลังผลักดัน