ชนกันในรอบเปิด สไตเนอร์ตําหนิ การวิพากษ์วิจารณ์ ของสจ๊วตเอฟเอไอฟอร์มูล่าวัน

ชนกันในรอบเปิด สไตเนอร์ตําหนิการ วิพากษ์วิจารณ์ของสจ๊วต เอฟเอไอ ฟอร์มูล่าวันกุนเธอร์ สไตเนอร์บอสของ ฮาส ฟอร์มูล่าวัน ได้รับการตําหนิ จากสจ๊วต สแปนิช กรังด์ปรีซ์ สําหรับความคิดเห็น ที่เขาทําเกี่ยว กับการจัดการเหตุการณ์ของ เอฟเอไอ ในโมนาโกสไตเนอร์ พูดต่อต้านการตัด สินใจของสจ๊วตที่ โมนาโก กรังด์ปรีซ์

Guenther Steinerเพื่อกําหนดโทษ เวลาให้กับ นิโค ฮัลเลนเบิร์ก สําหรับการชนกัน ในรอบเปิดเมื่อ สไตเนอร์รู้สึกว่า ฮัลเคนเบิร์กไม่ได้ติดต่อใครเ ลยเขากล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะแต่ง ตั้งสจ๊วตมืออา ชีพเต็มเวลา”กีฬาอาชีพทุกชนิด มีมืออาชีพเป็นผู้ตัดสิน และอะไรทํานองนี้””ฟอร์มูล่าวัน เป็นหนึ่งในกีฬา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเรายังคง มีฆราวาสที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับชะตา กรรมของคนที่ลง ทุนหลายล้านใน อาชีพการงานของ พวกเขา และนี่คือการพูด คุยกันเสมอ เพราะไม่มีความสอดคล้องกัน”ผมคิดว่าเราต้องยก ระดับมันขึ้นมา ฉันคิดว่าถึง เวลาแล้ว ฉันคิดว่าเรากําลัง พูดคุยเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว และเรามักจะกลับ ไปหาสิ่งนี้เสมอ”ความคิดเห็นของสไตเนอร์ ไม่ลงตัวกับ เอฟเอไอ และเขาถูกเรียกตัว https://www.MotorSportWin.com/

เพื่อตอบข้อหา ประพฤติมิชอบที่ อาจเกิดขึ้นจากการ ใช้ภาษาที่อาจ ทําให้เกิด ‘ความผิดความอัป ยศอดสูหรือ ไม่เหมาะสม’หลังจาก การไต่สวนเมื่อ วันเสาร์สไตเนอร์ ถูกตําหนิ แต่ทําให้ชัด เจนว่าเขาใช้คําว่า ‘ฆราวาส’ โดยเฉพาะในการอ้าง อิงถึงคําจํากัดความ พจนานุกรมอย่าง เป็นทางการซึ่งก็คือ: “บุคคลที่ไม่มีความ รู้ทางวิชาชีพหรือความเชี่ยว ชาญเฉพาะด้านในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง”

ในแถลงการณ์ ที่ออกเมื่อเช้า วันอาทิตย์สจ๊วต

กล่าวว่า:” คําว่าฆราวาส” ของนายสไตเนอร์ และการอ้างอิง ถึงกีฬาอื่น ๆ ที่มีบุคลากร “มืออาชีพ” อาจเป็นได้และแท้จริงแล้วถูก มองว่าก่อให้เกิด ความผิดและในมุมมอง ของเราอย่าง สมเหตุสมผล ทําให้เกิดความผิดไม่เพียง แต่กับสจ๊วต ในโมนาโกเท่านั้น แต่ยังรวมถึง บุคลากร เอฟเอไอคนอื่นๆ และอาสาสมัครมอเตอร์สปอร์ตหลายคน

“อย่างไรก็ตาม สจ๊วตยอมรับคํา แถลงของนาย สไตเนอร์ในระหว่าง การพิจารณาคดี ว่าการอ้างอิงถึง ความเป็นมืออาชีพของเขามีขึ้น เพื่ออ้างถึงคนที่ทํางาน ในบทบาทเป็น อาชีพของพวกเขา ไม่ใช่ว่าสจ๊วตทําตัว ไม่เป็นมืออาชีพ”นายสไตเนอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ้างอิงถึง “ฆราวาส” มีขึ้นเพื่ออ้างถึง คนที่ทํางานเป็น ครั้งคราวและไม่ได้หมายถึงการขาด คุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญ อุบัติเหตุครั้งใหญ่

“นายสไตเนอร์ยัง ขอโทษอย่างอิสระ ‘ถ้าใครได้รับบาดเจ็บ จากสิ่งที่ฉันพูดหรือ เข้าใจผิดในสิ่ง ที่ฉันพูด’ สจ๊วตยอมรับคําขอโทษนี้”ในแถลงการณ์ ที่ออกหลังคําตัดสิน สไตเนอร์กล่าวว่าสถานการณ์ ดังกล่าวเกิดจาก การตีความผิดเกี่ยว กับการเลือกคํา เฉพาะของเขา”ผมแสดงความผิด หวังและไม่เห็นด้วย กับการตัดสินใจ ของสจ๊วตโมนาโกเมื่อสุด สัปดาห์ที่ผ่านมา” สไตเนอร์กล่าว