ต่อสู้ความเร็วต่ํา แมคลาเรนจะดิ้นรน ในสภาพความเร็วต่ํา ในช่วงที่เหลือของปี 2023

ต่อสู้ความเร็วต่ํา แมคลาเรนยังคง คาดการณ์การต่อสู้ด้วย ความเร็วต่ําแม้ว่า ผลการคัดเลือก สูตร1ของฮังการี แลนโดนอร์ริสยัง คงคาดหวังว่ารถ เอ็มซีแอล60ฟอร์มูล่า1 ของแมคลาเรนจะ ดิ้นรนในสภาพ ความเร็วต่ําในช่วง ที่เหลือของปี2023 แม้ว่าทีมจะผ่าน เข้ารอบฮังการีกรังด์ ปรีซ์ก็ตามหลังจาก การแสดงของเขา ที่ซิลเวอร์สโตน Lando Norris

ซึ่งเขาประสบ ความสําเร็จในการ เปลี่ยนการเริ่มต้นแถว หน้าของเขาให้เข้า เส้นชัยเป็นอันดับ สองนอร์ริสคาด ว่าจะมีช่วงเวลาที่ ยากขึ้นมากที่สนาม แข่งฮังการอริ่งโดย ตั้งข้อสังเกตหลัง จากบริติชกรังด์ปรีซ์ ว่าประสิทธิ ภาพของแมคลาเรน ในมุมความเร็วต่ํายังคง”แย่”แม็คลาเรน ยังคงสร้างความ ประทับใจในรอบ คัดเลือกที่ ฮังการีโดยล็อกแถว ที่สองของกริด https://www.MotorSportWin.com/

เนื่องจากนอร์ริส พลาดการขึ้นโพ เดี้ยมด้วยเวลา0.085 วินาทีและออส การ์เปียสตรีคว้าอัน ดับสี่ในกริดแม้ ว่านอร์ริสจะยอมรับว่า มีเซอร์ไพรส์ในราง วัลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมแต่เขา แนะนําว่าฮังกา รอริ่งอยู่ใกล้กับรูป แบบวงจรความเร็วปาน กลางแม้ว่าจะมีชื่อ เสียงในฐานะสถาน ที่ที่มีแรงกดสูง ก็ตามเขาตั้ง ข้อสังเกตว่าแมค ลาเรนอาจดิ้นรนในบางมุม ในช่วงที่เหลือ ของฤดูกาล

โดยรู้สึกว่าลาซอร์ส เป็นจุดที่มีแนวโน้ม ว่าจะเสียเวลา จากรอบการแข่ง ขันของทีม” ผมคิดว่าประเด็น คือทุกคน บอกว่าบูดาเปสต์ เป็นวงจรความเร็ว ต่ําแต่จริงๆผมว่ามัน มากใกล้เคียง กับความเร็วปาน กลางคุณไม่ เคยแม้แต่ จะใช้เกียร์สอง รอบวงจรทั้งหมด” นอร์ริสแนะนําความเร็ว ที่ช้าลงคือจุด ที่เราต่อสู้ดังนั้น ที่ที่เราแย่ที่ สุดคือในชิเคน,เทิร์น1 และเทิร์น12

จุดที่เราเสียเวลา ไปมากแต่ ใกล้แน่นอน เหลือเพียงแปด ร้อยจาก ตําแหน่งโพล

“ผมคิดว่ามันยัง ชัดเจนว่าเรามีจุด อ่อนอยู่บ้างและจุด อ่อนเหล่านั้นก็ แสดงให้เห็นในบาง สถานที่แม้แต่ ในสปาเราก็ต้องดิ้นรนใน บางสถานที่มาก ยิ่งขึ้นเช่นเทิร์น1” “ฉันกลัวเทิร์น1ใน สปาอยู่แล้วแต่ ใช่มีสิ่งอื่นๆอีก มากมายที่เห็นได้ชัดในเชิง บวกมากและถ้า เรายังคงอยู่ที่นี่ และภายใต้สิบออก จากตําแหน่งเสา” ผมมีความ สุขทีมกําลังทําผลงานได้ อย่างยอดเยี่ยม

ผมภูมิใจมาก กับความก้าวหน้า ที่เราทําฉันเดาว่าฉัน ประหลาดใจที่ได้ อยู่ในพี3แต่เป็นเซอร์ ไพรส์ที่ดีโดย เฉพาะอย่างยิ่งกับ ออสการ์ในพี4 “หัวหน้าทีมแมคลาเ รนสนับสนุนคํา กล่าวอ้างของนอร์ริส ว่าฮังการอริ่งถูก ครอบงําด้วยมุมความเร็ว ปานกลาง และแม้ว่าร่องรอย บริติชกรังด์ปรีซ์จะ แสดงให้เห็นว่า แมคลาเรนเป็นหนึ่ง ในพื้นที่ความเร็วต่ําที่ช้าที่สุดของวงจร คว้าชัยที่โดดเด่น

แต่ก็มีความสมดุล กับความถนัดในพื้น ที่ความเร็วสูง ของสนามเขาเสริม ว่าการอัพเกรด ล่าสุดได้นํา ประสิทธิภาพความเร็วปานกลาง มาสู่รถแต่แมคลาเรน ไม่ต้องการเปลี่ยน สมดุลเพื่อเปลี่ยน วิธีที่รถส่ง แรงกดที่เพิ่มขึ้น”ที่นี่ในฮังการีแม้ว่า เราจะบอกว่ามันเป็น ความเร็วต่ําแต่ก็มี ความเร็วปานกลาง มากมายและ จริงๆแล้วมันเป็นแทร็ก ที่ถูกครอบงําด้วย ความเร็วปานกลาง” สเตลล่าอธิบาย