บันทึกยังห่างไกล ปฏิทินปี 1 ของ สูตร 2024 นําเสนอความพยายามครั้งแรก

บันทึกยังห่างไกล ทําไมสูตร1ยังคงอยู่ห่าง จาก”ปฏิทินที่สมบูรณ์แบบ” หลายไมล์ปฏิทินปี1 ของสูตร2024นําเสนอความ พยายามครั้งแรก ในการทําให้การ เดินทางรอบโลกมีความ ยั่งยืนมากขึ้นแต่ตาราง การแข่งขัน24รอบที่บันทึกไว้ยัง คงห่างไกลจาก อุดมคติของ”ปฏิทินที่สม บูรณ์แบบ”ลูอิสแฮมิลตัน ,เมอร์เซเดสเอเอ็มจีเอฟ1 ดับเบิลยู10นําทีม

วัลต์เทรีบอตทาส, เมอร์เซเดสเอเอ็มจี ดับเบิ้ลยู10,ชาร์ลส์เลอ แคลร์,เฟอร์รารีเอสเอฟ90 ,เซบาสเตียนเวท เทล,เฟอร์รารีเอส เอฟ90,แม็กซ์เวอร์ส แตพเพน,เรดบูลล์เรซ ซิ่งอาร์บี15และสนาม ที่เหลือเข้าโค้งแรก ในขณะที่จีนกลับสู่ปฏิทินหลัง จากความล่าช้าที่ เกี่ยวข้องกับโควิด เป็นเวลาหลายปีในที่สุด สูตร1ก็บรรลุ ตารางการแข่งขัน24รายการ ที่ทําลายสถิติสูงสุดที่ อนุญาตภายใต้สูตร1  Red Bull Racing RB19

และข้อตกลงทาง การค้าของเอฟไอเอ กําหนดการปี2024 มี24เหตุการณ์เช่น เดียวกับแผนเดิมในปี2023 แต่ได้เห็นการปรับเปลี่ยน หลายอย่างเพื่อ ให้ปฏิทินมีความยั่งยืน มากขึ้นโดยการจัด กลุ่มการแข่งขันระดับ ภูมิภาค”เรากําลังดําเนินการ ปรับปฏิทินในระดับ ภูมิภาค”สตีฟนีลเซ่น อดีตผู้อํานวย การกีฬาสูตร1กล่าว ซึ่งได้ย้ายไปที่เอฟไอเอในเดือน ธันวาคมปีที่แล้ว https://www.MotorSportWin.com/

“เรามีปฏิทินในอนาคต ผมจะไม่บอกคุณว่า มาจากปีไหนแต่ เรามีปฏิทินที่สมบูรณ์ แบบในอนาคต ภายในไม่กี่ปี ข้างหน้า”และเรา กําลังค่อยๆวนเวียนไป สู่สิ่งนั้นในแต่ละปีโดย จะย้ายงานมาที่ นี่หรือที่นั่นภายใน หนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นจึงมีกลยุทธ์ที่ จะได้รับจากที่เราอยู่ ตอนนี้ซึ่งเราไม่มีความ สุขด้วยไปยัง สถานที่ที่มีความสุข มากขึ้นใน เวลาไม่กี่ ปีแต่นี่เป็นกระบวน การที่ค่อยเป็นค่อยไป”

การทําให้ปฏิทิน มีเหตุผลมากขึ้น แต่หลังจากดู กําหนดการปี2024

แล้วก็เห็นได้ชัดว่า- ตามที่นีลเส็นแนะนํา- วัตถุประสงค์ของสูตร1ใน การสร้าง”ปฏิทินที่ สมบูรณ์แบบ”เป็นงาน ที่กําลังดําเนินการอยู่ อย่างมากในโลกอุดมคติ การแข่งขันจะถูกจับคู่ แบบกลับไปกลับมา ตามบริเวณใกล้เคียง ทางภูมิศาสตร์หรือ อย่างน้อยก็มีการเชื่อม ต่อทางอากาศเชิงตรรกะ หมายความว่าบุคลากร ในทีมและสมาชิก คอกม้าคนอื่นๆจะต้อง เดินทางระยะไกล เพียงครั้งเดียว

สําหรับทุกๆสอง การแข่งขันบินสามารถ ออกไปในเอเชีย หรืออเมริกาแทน ที่จะต้องบินไปมา หลังจากทุกสุด สัปดาห์ในอีกด้าน หนึ่งของสเปกตรัม คือส่วนหัวสามตัวที่ น่ากลัวซึ่งปฏิทิน ปี2023มีสองราย การรวมถึงคํา ขวัญสามสัปดาห์ที่ ทรหดไปยังออสตินเม็ก ซิโกและเซาเปาโล ซึ่งหมายความว่า ทีมจะไปสามวัน หยุดสุด สัปดาห์โดยไม่เห็นโรงงาน หรือที่สําคัญกว่านั้น คือคนที่พวกเขารัก ก้าวอีกขั้นแน่นอน

นอกจากต้นทุนมนุษย์ แล้วยังมีผลกระทบ ต่อความยั่งยืน ด้วยไมล์อากาศ ที่ประหยัดได้บนเครื่อง บินโบอิ้ง777ซึ่งเป็น ผลงานที่มีคุณ ค่าต่ออุดมการณ์ ของสูตร1ที่จะมีอนาคต คาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิตั้ง แต่ปี2030เป็น ต้นไปวิธีที่ดี ในการตรวจสอบ หากสูตร1บรรลุปฏิทิน ที่ยั่งยืนมากขึ้นคือการเปรียบเทียบระยะทาง ที่บุคลากรจะ ต้องเดินทางหากพวกเขา ไปทุกการแข่งขัน