ฟื้นตัวสูตร1 เฟอร์รารีได้จับ หนึ่งในบุคคล อาวุโสของ เมอร์เซเดส

ฟื้นตัวสูตร1 เฟอร์รารีจับตัวเลข เมอร์เซเดส”ด้านบน”เพื่อ เพิ่มการฟื้นตัวของสูตร1 เฟอร์รารีได้จับ หนึ่งในบุคคลอาวุโสของเมอร์ เซเดสซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของกระบว นการปรับโครง สร้างที่หัวหน้าทีมเฟร็ด วาสเซอร์กํา ลังดําเนินการที่มารา เนลโลมอเตอร์สปอร์ต. คอมได้เรียนรู้ลู อิสแฮมิลตัน, เมอร์เซเดสเอเอ็ม จีสูตร1ฉลองบน โพเดียม,โลอิกแซร์รา, เมอร์เซเดสเอเอ็ม จีสูตร1หัวหน้าฝ่าย พลศาสตร์ยานยนต์

Loïc Serraเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลังจากที่วาส เซอร์เปิดเผยว่า เขาได้เซ็นสัญญา กับ”คนชั้นนํา”เพื่อ เข้าร่วมทีมใน ปี2025ในที่สุด ตัวตนของ บุคคลนั้นก็กลาย เป็นโลอิกเซอร์ร่า ผู้อํานวยการฝ่ายก ารแสดงของเมอร์ เซเดสรายงานครั้ง แรกโดยเว็บไซต์ฟอร์มูวันเอ.ยูนูของ อิตาลีและยืนยัน กับมอเตอร์สปอร์ต. คอมโดยแหล่ง ข่าวที่มีความรู้ที่ดีเกี่ยว กับสถานการณ์ https://www.MotorSportWin.com/

เซอร์ร่าได้ตกลง ที่จะออกจากงาน ปัจจุบันของ เขาและย้ายไป เล่นให้กับทีมอิตา ลีอย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจ กันว่าวาสเซอร์ และเฟอร์รารี่จะต้อง รอสักครู่เพื่อยึด เซอร์ร่าเนื่องจาก สัญญาปัจจุ บันของเขาที่ดํ าเนินไปจนถึงปี2025ทั้ง เมอร์เซเดสและ เฟอร์รารี่ได้ปฏิเสธ ที่จะแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับการ พัฒนาแต่ เป็นที่เข้าใจกันว่า

ขณะนี้มีการเจรจา ระหว่างโตโต้วูล์ฟหัวหน้า ทีมเมอร์เซเดส และวาสเซอร์หัว หน้าทีมเฟอร์รารี่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามแหล่ง ข่าวชี้ว่าไม่น่าจะมีการ เปิดตัวก่อนกําหนด เซอร์ร่ามีประวัติ อันยาวนานใน ฟอร์มูล่า1โดยเริ่มอาชีพของเขา ในฐานะวิศวกรยางที่มิชลิน โดยมีความเชี่ยว ชาญด้านระบบกัน สะเทือนและพล วัตของยานพาหนะ

หลังจากมิชลิน ประกาศถอน ตัวจากสูตร1

เมื่อปลายปี2006 เซอร์ร่าได้ร่วมงาน กับบีเอ็มดับเบิล ยูเซาเบอร์ในตํา  แหน่งหัวหน้าฝ่าย สมรรถนะของ รถยนต์ก่อนที่จะย้ายไป ที่เมอร์เซเดสในปี 2010โดยเดิมเป็น หัวหน้าวิศวกร วิศวกรรมยานยนต์ เขาได้ก้าว ผ่านตําแหน่ง โดยเป็นหัวหน้ าฝ่ายพลศาสตร์ของ ยานพาหนะใน ปี2013จากนั้นเลื่อน ตําแหน่งเป็น ผู้อํานวยการ ฝ่ายประสิทธิ ภาพในปี2018

ประสบการณ์มาก มายและความเข้า ใจในเป้าหมายด้าน ประสิทธิภาพ ของเขาจะเป็น แรงผลักดันให้ กับเฟอร์รารี่ซึ่งสูญเสียหัวหน้า แนวคิดรถยนต์ดา วิดซานเชซให้กับ แมคลาเรนเมื่อ ต้นปีนี้ปัจจุบัน ซานเชซอยู่ระหว่าง การอําลาทีมก่อนเข้า ร่วมทีมชุดใหญ่ของโวค กิงในช่วงต้นปี 2024ด้วย ความเข้าใจว่า เมอร์เซเดสไม่เต็ม ใจที่จะปล่อยให้เซอร์ร่าไปเร็วๆนี้ แสวงหาตัวป้องกัน

เฟอร์รารี่อาจต้อง รอจนถึงปี2025 เพื่อจับเขาซึ่งเป็น สิ่งที่วาสเซอร์เคย ลาออกก่อน หน้านี้ในการให้ สัมภาษณ์ที่แคนาดากรังด์ ปรีซ์เมื่อเดือนที่แล้ว วาสเซอร์กล่าวว่า การลงนามของ เซอร์ร่าซึ่งเขา ไม่ได้ระบุและ ระยะเวลาที่จะใช้เวลานาน  แค่ไหนในการจับเขา เป็นข้อพิสูจน์ถึง ระดับเวลาที่จํา เป็นในการปรับ ปรุงในสูตร1″ ปัญหาในสูตร1คือความเฉื่อย “เขาอธิบาย”