รวมตัวทดสอบ รถ ฮอนด้า ซีวิค จีที500 ผ่านการทด สอบรอบแรกในโอคายาม่า

รวมตัวทดสอบ การทดสอบ การเขย่าซุปเปอร์ จีที2024 ในสัปดาห์นี้ เริ่มต้นขึ้นที่ โอกายามะ โดยประเภท ซีวิคอาร์-จีที ใหม่ของฮอน ด้าได้รับการวิ่งบน แทร็กเป็นครั้ง แรกผู้ผลิตจีที 500ทั้งสามราย ได้รวมตัวกัน เพื่อทดสอบสองวันด้วย เครื่องปี2024 โดยฮอนด้าโต โยต้าและ นิสสันแต่ละคน ใช้รถคันละคัน ฮอนด้าเปิด ตัวรถทดสอบประเภทซี วิคอาร์-จีทีอย่าง เป็นทางการ Honda HSV-010 GT

ในวันจันทร์ก่อน การทดสอบใน ขณะที่โตโยต้า และนิสสัน กําลังดําเนิน การอัพเกรด รถยนต์ที่มีอยู่จีอาร์ซูปราและซีตามลําดับ การกระทําเริ่ม ขึ้นในเช้าวัน อังคารด้วยเซสชั่น สองชั่วโมงและเป็น นาโอกิยามาโมโตะที่นําซีวิคออกสําหรับรอบ แรกการกลับ มาของมาซาฮิโระ หัวหน้าโครงการ ฮอนด้าซีวิคจี ทีกล่าวเมื่อเปิด ตัวรถ: https://www.MotorSportWin.com/

“คราวนี้เป็น เพียงการเขย่า ดังนั้นสิ่งสําคัญ คือการตรวจ สอบข้อมูลเพื่อ ดูว่ามันตรงกับ การจําลองของเราหรือไม่ดังนั้นฉันจึง ไม่ต้องกังวล  กับรอบเวลา” เราเห็นตัวเลข[ จากการจําลอง] ที่มีแนวโน้ม แตกต่างไปจากเอ็นเอสเอ็กซ์ดังนั้นจึงเป็น เรื่องสําคัญ ที่จะต้องยืน ยัน[ตามรอย]” รถทดสอบของ นิสสันยังได้รับการปรับปรุงทางอากาศอย่างมีนัยสําคัญเมื่อ เทียบกับรุ่นปี 2023

โดยมีจมูกใหม่ ที่คล้ายกับ รถถนนซี รุ่นนิสโมที่กําลัง จะมาถึงซึ่ง เปิดเผยเมื่อปีที่แล้ว

ด้วยเซสชั่นสอง ชั่วโมงและเป็น นาโอกิยามาโมโตะที่ นําซีวิคออกสําหรับ รอบแรกการกลับ มาของมา ซาฮิโระหัวหน้าโครง การฮอนด้าซีวิคจีที กล่าวเมื่อเปิด ตัวรถ:”คราวนี้เป็น เพียงการเขย่าดัง นั้นสิ่งสําคัญคื อการตรวจ สอบข้อมูลเพื่อ ดูว่ามันตรงกับการ จําลองของเรา หรือไม่ดังนั้น ฉันจึงไม่ต้อง กังวล กับรอบเวลา” เราเห็นตัวเลข [จากการจําลอง] ที่มีแนวโน้มแตก ต่างไปจากเอ็นเอสเอ็กซ์ คู่แข่งแท้จริง

มันกําลังทํา งานบนยางบริดจสโตนซึ่ง อาจมีความสําคัญ เนื่องจากกระโจมประเมินซัพพลายเออร์ยางทดแทนสําหรับ รถยนต์สองคัน ที่วิ่งโดยนิสโม หลังจากมิชลิน ออกเดินทางใน ช่วงปลายปีคาซึกิฮิรามีนประจําประจําอยู่ที่พวงมาลัย สําหรับรอบ แรกช่วงเช้าถูก ขัดจังหวะชั่วครู่ จากการชน ของซูปราซึ่งดูเหมือนจะมีโตโยต้ากำกวมยูจิทาจิคาวะ อยู่ที่พวงมาลัย แต่รถกลับมา ดําเนินการในช่วงบ่าย