ฤดูกาลเดิม แรลลี่ยางมะตอย อันเป็นสัญลักษณ์ มีพื้นฐาน

ฤดูกาลเดิม งานสําคัญบังคับ ให้ดับบลิวอาร์ซี มอนติคาร์โลแรลลี่ ย้ายในปี2024 การแข่งขันแรลลี่ ชิงแชมป์โลกจะเปิดฤดูกาลแบบ ดั้งเดิมของมอนติคาร์โลแรลลี่ จะย้ายไป ที่เมืองช่องว่าง ในปีหน้าเนื่องจา กงานสําคัญกําลังดําเนินการในโมนา โกแรลลี่ยางมะตอย อันเป็นสัญลักษณ์ มีพื้นฐานมาจากมอน ติคาร์โลในช่วงสอง ปีที่ผ่านมา

โดยมีสวนบริการ ที่สร้างขึ้นรอบๆ จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด ตรงและส่วนสระ ว่ายน้ําของสนาม แข่งกรังด์ปรีซ์ที่ มีชื่อเสียงออโตโมบิล คลับเดอโมนาโกได้ ประกาศในวันนี้ว่า การชุมนุมจะกลับ มาที่ช่องว่าง ซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่ปี 2014-2021เนื่องจาก” งานสําคัญ”กับโครงสร้างพื้น ฐานในอาณาเขต ที่จะจํากัดพื้น ที่สําหรับการสร้าง สวนบริการ Monte Carlo Rally

โมนาโกจะยังคง เป็นเจ้าภาพใน พิธีเริ่มต้นและสิ้น สุดการชุมนุม ก่อนพิธีมอบ รางวัลอย่างเป็น ทางการประกาศ จากออโตโมบิล คลับเดอโมนา โกระบุว่า”เนื่องจากงาน สําคัญจึงไม่ สามารถรักษา ความปลอดภัย พื้นที่ทั้ง หมดที่จําเป็นในการ บํารุงรักษาสวนบริการ และโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆใน อาณาเขตได้”ดังนั้นคณะกรรม การจัดงานของออ โตโมบิลคลับ https://www.MotorSportWin.com/

เดอโมนาโกจึง ตัดสินใจกลับไป ที่แผนกโอต- อัลป์อย่างแม่นยํา ยิ่งขึ้นไปยังช่อง ว่างเมืองเจ้าภาพ ตั้งแต่ปี2014ถึง2021 อย่างไรก็ตามพิธี เริ่มต้นเสร็จ สิ้นและมอบรางวัล อย่างเป็นทางการ ของงานจะยังคง จัดขึ้นในโมนาโก”รายละเอียดของ เส้นทางฉบับที่92 นี้ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง วันที่22ถึง28มกราคม 2024จะประกาศ ในเดือนหน้า”

มอนติคาร์โลมี กําหนดจะเป็น เจ้าภาพรอบ เปิดฤดูกาล

ดับบลิวอาร์ซีอีกครั้ง ซึ่งอาจขยายเป็น14 รายการในปีหน้า ขณะนี้การแข่งขัน ชิงแชมป์กําลัง ดําเนินการเพื่อ เพิ่มรอบทะเลทรายใน ซาอุดิอาระเบียในขณะ ที่สหรัฐอเมริกา เป็นคู่แข่งที่จะเข้า ร่วมตารางแทน เม็กซิโกหาก เอฟไอเอและดับบลิวอาร์ซี เห็นว่างานทดสอบ ในเดือนกันยายน ประสบความ สําเร็จปฏิทินปี2024 เริ่มเป็นรูป เป็นร่างแล้ว

โดยผู้จัดงาน โปรตุเกสประกาศ ข้อตกลงใหม่ กับดับบลิวอาร์ ซีสําหรับปี2024 พร้อมตัวเลือกใน การขยายเวลา สําหรับปี2025 งานกรวดเข้าร่วม กับมอนติคาร์ โลสวีเดนอะโคร โพลิสซาฟารี แรลลี่ยุโรปกลาง ซาร์ดิเนียและ ชิลีซึ่งมีสัญญาสําหรับ ปี2024ในขณะ ที่ฟินแลนด์ และญี่ปุ่นคาดว่า จะยังคงอยู่ใน กําหนดการ

ลัตเวียได้รับการ ประกาศให้ เป็นอีกหนึ่ง ส่วนเสริม ใหม่สําหรับปี 2024และคาดว่า จะแทนที่เอสโตเนีย เครื่องหมายคําถามอื่นๆเท่า นั้นที่เกี่ยวข้อง กับโครเอเชีย ซึ่งเข้าใจว่า ใกล้เคียงกั บข้อตกลงใหม่ จุดสูงสุดของยาง