วงจรการแข่ง บ็อตตาสหวังช่วย วงจรการแข่งขัน จากการล่มสลาย

วงจรการแข่ง นักขับ อัลฟ่าโรมิโอ กําลังเจรจาเพื่อ กอบกู้วงจร ไคมีริง ในฟินแลนด์หลัง จากประกาศล้ม ละลายกําลังช่วยกอบ กู้วงจร ไคมีริง ในฟินแลนด์บ้าน เกิดของเขาจากการ ล่มสลายหลังจาก เพิ่งประกาศล้ม ละลายสถานที่แห่งนี้ สร้างเสร็จในปี 2019 และสามารถเป็น เจ้าภาพจัด การแข่งขันทั้ง โมโตจีพีและสูตร 1 ได้ แต่แทร็กนี้ประสบปัญหา เมื่อพยายามจัด กิจกรรมแรกValtteri Bottas

เนื่องจากการ ระบาดของโควิด-19 แผนการที่จะวิ่ง แข่งหลังประตูปิดก็ ถูกกวาดล้าง เนื่องจากหลุม และคอกที่ไม่สมบูรณ์การฟื้นฟู โครงการมีการวาง แผนสําหรับปี 2022 โดยโมโตจีพี มีกําหนด เปิดตัวในปี 2023 แต่เมื่อสงครามรัสเซีย-ยูเครนปะทุขึ้น

ใน เดือนกุมภาพันธ์ ก็นําไปสู่ การพังทลาย ของห่วงโซ่ อุปทานและ ความตึงเครียด ทางการเมืองเนื่อง จากฟินแลนด์ประกาศ ความตั้งใจที่ จะเข้าร่วมนาโตการติดตามยัง ไม่ได้รับการรับรอง จากเอฟไอเออย่างเป็น ทางการและตอนนี้

ตอนนี้บริษัทแทร็ก ล้มละลายดังนั้น มันจะไม่เป็นวิธีที่ง่ายก ลับจากสิ่งนั้น”รายงานระบุว่าไคมีริง เป็นหนี้25ล้านยูโรและมีค่าใช้จ่าย ค้างชําระที่เกี่ยวข้อง กับการยกเลิกกิจ กรรมรวมถึงการแข่งขัน โมโตจีพีและ ไนโตรแรลลี่ครอส และเวิลด์โมโตครอส ที่ต้องกําหนดเวลา กิจกรรมใหม่”ผมได้ติดต่อกับ พวกเขาเพื่อดูว่ามี อะไรที่ผม สามารถช่วย หรือทําอะไรได้

ปัญหาทางการเงินที่ กําลังดําเนินอยู่ได้ผลักดันให้ วงจรล้มละลายบอต ทาสกล่าวว่าเขาได้หารือ กับวงจรเพื่อดูว่า เขาสามารถช่วย ทําให้โครงการกลับมาเดินหน้า ได้หรือไม่”ผมอยากเห็น สนามแข่งที่เหมาะสม ในฟินแลนด์ ซึ่งเป็นสนามแข่ง ระดับนานาชาติ” เขากล่าวกับสื่อรวมถึง ข่าวแข่งรถ365.คอม https://www.MotorSportWin.com/

การติดตามยัง ไม่ได้รับการรับ รองจากเอฟไอเอ

“แต่ประเด็นคือตอน นี้บริษัทแทร็ก ล้มละลาย ดังนั้นมันจะไม่ เป็นวิธีที่ง่ายกลับ จากสิ่งนั้น”รายงานระบุว่า ไคมีริง เป็นหนี้ 25 ล้านยูโรและ มีค่าใช้จ่าย ค้างชําระที่เกี่ยวข้องกับ การยกเลิกกิจกรรม รวมถึงการแข่งขัน โมโตจีพีและไนโตร แรลลี่ครอส และเวิลด์โมโตครอส ที่ต้องกําหนด เวลากิจกรรมใหม่”ผมได้ติดต่อกับพวกเขาเพื่อดูว่ามีอะไรที่ผมสามารถ ช่วยหรือทําอะไรได้

แผนการที่จะวิ่ง แข่งหลังประตูปิด ก็ถูกกวาดล้างเนื่องจาก หลุมและคอกที่ ไม่สมบูรณ์การฟื้นฟู โครงการมีการวางแผนสําหรับปี2022โดยโมโตจีพี มีกําหนดเปิดตัวใน ปี2023แต่เมื่อ สงครามรัสเซีย-ยูเครนปะทุขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ก็นําไปสู่ การพังทลายของ ห่วงโซ่อุปทาน และความตึงเครียด ทางการเมือ งการติดตามยัง ไม่ได้รับการรับรอง จากเอฟไอเออย่าง

เป็นทางการและตอน นี้ปัญหาทางการเงิน ที่กําลังดําเนิน อยู่ได้ผลักดัน ให้วงจรล้มละลาย บอตทาสกล่าวว่า เขาได้หารือกับวงจร เพื่อดูว่าเขาสามารถ ช่วยทําให้โครงการกลับมาเดิน หน้าได้หรือไม่”ผมอยากเห็นสนาม แข่งที่เหมาะ สมในฟินแลนด์

นั่นคือทั้งหมดที่มัน ได้รับเพียงแค่ การพูดคุย แต่มันไม่ง่ายเลย” บอตทาสกล่าว”ฟินแลนด์เนื่อง จากสถาน ที่มีฤดูหนาวที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่า อย่างน้อยก็ไม่ มีการขับรถใน ฤดูหนาว ดังนั้นเรามาดูกัน ฉันจะดูว่ามีโอกาสหรือไม่” ตำแหน่งคล้ายกัน