สามเรซสุดท้าย เดนนิสเป็นอีก 15 คะแนนที่ชัดเจนของ ปาสคาล เวห์ริน ของ ปอร์เช่ 

สามเรซสุดท้าย เดนนิส:ความสัม พันธ์กับลูกค้าของปอร์เช่” ไม่ควรเปลี่ยนแปลง” ในชื่อฟอร์มูล่า ที่รันอินเจคเดนนิสเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ปอร์เช่และทีมลูก ค้าแอนเดรตติออ โตสปอร์ต”ไม่ควรเปลี่ยนแปลง”เนื่องจากการต่อสู้ชิง แชมป์ฟอร์มูล่าใกล้ จะสิ้นสุดลงในปีนี้ เซบาสเตียนบูเอมี, เอนจินีเรซซิ่ง, เจคเดนนิส,แอนเดรตติออโตสปอร์ต, อังเดรลอตเตอเรอร์, แอนเดรตติออโตสปอร์ต

ปัจจุบันชาว อังกฤษเป็นผู้นํา อันดับแชมป์โดยหนึ่ง แต้มจากนิคแคสซิดี้ จากเอนจินีเรซ ซิ่งโดยจบใน ตําแหน่งรองชนะเลิศใน สามเรซ สุดท้าย ที่จัดขึ้นในจาการ์ตา และพอร์ตแลนด์ เดนนิสเป็นอีก15 คะแนนที่ชัดเจน ของปาสคาลเวห์ริน ของปอร์เช่โดยผู้ ผลิตชาวเยอรมัน ยังจัดหาระบบส่ง กําลังแบบเดียว กันให้กับอัน เดรตติในฤดูกาลนี้ Jake Dennis

เหลือการแข่งขัน อีกเพียง4เรซ รวมถึงการแข่งขัน โรมอี-ปรีซ์ในสุด สัปดาห์นี้ตาม ด้วยการแข่งขัน สองเรซใน ลอนดอนโฟกัส อยู่ที่ว่าการ ทํางานร่วมกันที่แข็ง แกร่งระหว่าง ทีมจะยังคงอยู่หรือ ไม่เนื่องจากทั้ง คู่ต่อสู้เพื่อ คว้าแชมป์” ผมคิดว่าความสัมพันธ์ ระหว่างปอร์เช่ กับอันเดรตติ ยังคงทํางานได้ ดีความสัมพันธ์ ค่อนข้างลื่น ไหล”เดนนิสกล่าว https://www.MotorSportWin.com/

“ไม่มีการเปลี่ยน แปลงครั้งใหญ่ ในด้านนั้นเห็น ได้ชัดว่ามีการแข่งขัน ระหว่างนักแข่งสอง คนซึ่งเป็นเรื่อง ปกติเราทุกคนแข่งขัน กันมันคงไม่ปกติ ถ้าไม่มีแบบนั้น” ฉันไม่เห็น[ความ สัมพันธ์ที่พังทลาย] การอัปเดตมีจํากัด มากดังนั้นหากมีการ อัปเดตใดๆเกิดขึ้น ฉันแน่ใจว่าเราจะ ได้พวกเขาแต่ ฉันไม่คิดว่ามีการ เปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่เกิดขึ้นระหว่างตอนนี้ กับลอนดอนดังนั้น มันจะไม่เป็นไร มันไม่ควร เปลี่ยนแปลงอะไรเลย”

ฟลอเรียนโมดลิง เจอร์หัวหน้าทีม ปอร์เช่เชื่อว่าการ แข่งขันระหว่าง ทั้งสองทีม

ในการตามล่า หาตําแหน่งนักแข่ง นั้นเป็นประโยชน์ ในฤดูกาลนี้”เรามีความ ร่วมมือที่ดีใน ช่วงต้นฤดูกาล ความสําเร็จที่เรามี ร่วมกันคือรถของเรา ชนะการแข่งขันห้า ครั้งสี่ครั้งสําหรับ ทีมของเราหนึ่งครั้ง ในฝั่งอันเดรตติ และตอนนี้เรามี การแข่งขัน”เขากล่าว” เรากําลังต่อสู้กันทั้ง เพื่อตําแหน่งนัก แข่งทีมของเรายัง ต่อสู้เพื่อตําแหน่ง แชมป์ของทีม ปีกหน้าใหม่เปิดตัว

ซึ่งหมายความว่า แนวทางของทั้ง สองทีมอาจ แตกต่างกัน”แต่เรามี การแข่งขันกีฬา จากนั้นเราก็พยายามผลักดันกันและกันไปอีก ระดับหนึ่ง และสิ่งนี้จะทํา ให้เราแข็งแกร่งขึ้น ด้วยกัน”เดนนิสยัง ยอมรับว่าเขาจะระมัดระวังมากขึ้น เกี่ยวกับนัก แข่งที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องโดย ตรงในการต่อสู้ ชิงแชมป์ในสุด สัปดาห์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถ รักษาคะแนนให้ ได้มากที่สุดเท่าที่ แชมป์ใกล้จะถึงบทสรุป

ฟลอเรียนโมดลิงเจอร์ หัวหน้าทีมปอร์เช่ เชื่อว่าการแข่งขัน ระหว่างทั้งสองทีม ในการตามล่าหาตํา แหน่งนักแข่งนั้นเป็นประโยชน์ ในฤดูกาลนี้”เรามีความ ร่วมมือที่ดีในช่วง ต้นฤดูกาลความ สําเร็จที่เรามีร่วม กันคือรถของ เราชนะการแข่งขันห้า ครั้งสี่ครั้งสําหรับ ทีมของเราหนึ่งครั้ง ในฝั่งอันเดรตติและ ตอนนี้เรามีการ แข่งขัน”เขากล่าว