อัตราการเต้น ไดรเวอร์ฝึกฝน ขั้นตอนเริ่ม ต้นเมื่อสิ้นสุด เอฟพี1

อัตราการเต้น เอฟ1ยอมรับว่าต้อง’ระมัด ระวัง’เกี่ยวกับแผน กราฟิกทีวีอัตรา การเต้นของหัวใจ ฟอร์มูล่า1กล่าว ว่าจะต้อง’ระมัดระวัง ในการปฏิบัติต่อการ ถ่ายทอดสดอัต ราการเต้นของหัวใจ ของผู้ขับขี่ หากวางแผนที่ จะแสดงข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ได้รับไฟเขียวไดร เวอร์ฝึกฝนขั้นตอน เริ่มต้นเมื่อ สิ้นสุดเอฟพี1 เป็นส่วนหนึ่ง ของการทดลองที่เริ่มต้น ที่ออสเตรีย

กรังด์ปรีซ์เอฟ1 ได้เริ่มทดลองแสดง อัตรา การเต้น ของหัวใจของนัก แข่งสองคนใน แต่ละงานเอฟ2ข้อ มูลจะถูกใช้ใน กราฟิกทีวี ใหม่ซึ่งระบุระดับ ความเข้มซึ่งออก อากาศบนฟีดการ แข่งขันเป็นที่เข้า ใจกันว่าการทด ลองเอฟ2กํา ลังถูกใช้เพื่อ ดูว่าเทคโนโลยี พร้อมหรือไม่และ สามารถปรับ ให้เข้ากับการใช้ งานในเอฟ1อย่าง ไรก็ตาม Austrian Grand Prix

นอกเหนือจาก ด้านเทคนิค ของการตรวจสอบ อัตราการ เต้นของ หัวใจแล้วเอฟ1 ยอมรับว่าอาจมี ปัญหากับผู้ ขับขี่ที่ไม่ต้องการให้ ข้อมูลของตนเอง ออกอากาศใน ที่สาธารณะนอก จากจะเป็น เรื่องส่วนตัวแล้ว ผู้ขับขี่อาจ รู้สึกว่าคู่แข่งอาจได้ เปรียบหากการออก อากาศแสดง ให้เห็นว่าอัตราการ เต้นของหัวใจ ของพวกเขาอยู่ใน ระดับที่สูงขึ้น https://www.MotorSportWin.com/

จัสตินลอรี่โปร ดิวเซอร์ด้าน เทคนิคของเอฟ1 บอกกับมอเตอร์ สปอร์ต.คอม ว่ามีความไว เฉพาะบางอย่างที่ จะต้องรีดออกก่อนจึง จะสามารถใช้ งานได้”เห็นได้ชัดว่ามี องค์ประกอบที่ คุณต้องระมัดระวัง บรรณาธิการเกี่ยว กับวิธีการนําเสนอข้อ มูลนั้น””มันต้องนําเสนอ อย่างถูกวิธี และบอกเล่าเรื่อง ราว”นักแข่งทุกคน มีความแตก ต่างกัน

ทุกคนมีความ แตกต่างกัน ทางร่างกาย

ดังนั้นเราต้องคํา นึงถึงสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราตัดสินใจเกี่ยว กับวิธีที่เราจะ ใช้ข้อมูลนี้ในอนาคต แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นพื้นที่ใหม่สํา หรับเราและเป็น พื้นที่ที่น่าตื่นเต้นนั่น คือสิ่งสําคัญ “ลอรีกล่าวว่า ด้วยทีมที่แสวง หาความได้เปรียบในทุกสิ่ง ที่พวกเขาสามารถ หาได้การวิเคราะห์ ข้อมูลอัตราการ เต้นของหัวใจ ของคู่แข่งสามารถใช้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ นักแข่งของทีม ผลักดัน

พวกเขาให้หนัก ขึ้น”ฉันคิดว่ามีศักย ภาพที่อาจจะเป็น เช่นนั้นเสมอ” ลอรีกล่าวเสริม” ผมรู้ว่าทีมดูหน้าจอและดูว่าเกิดอะไรขึ้นทุก อย่างมีข้อได้เปรียบ ฉันคิดว่าดังนั้น ข้อมูลทุกอย่าง สําหรับทีมจึงมี ประโยชน์”เราจะต้องเล่นในทางที่ถูกต้องหวัง ว่าบรรณาธิการ เราจะพบแนว ทางที่ถูกต้องและ ความสมดุลที่ เหมาะสมแต่ ฉันคิดว่าสิ่งสําคัญคือการให้ข้อมูล เชิงลึกใหม่แก่ผู้ ชมว่าผู้ขับขี่รู้สึกอย่างไร อนุมัติผลทันที

เราจะดูว่าสิ่งนั้น พาเราก้าวไป ข้างหน้าโดยเฉพาะ อย่างยิ่งสําหรับ เอฟ1″สิ่งที่คุณเห็น ในแพ็คเกจเอฟ2 อาจไม่ใช่สิ่งที่เราผลิต สําหรับเอฟ1จริงๆ เรายังคงพัฒนา เทคโนโลยีและ พัฒนาข้อมูลหวัง ว่าข้อมูลชิ้นใหม่นี้จะสร้างการมีส่วนร่วมและ ความตื่นเต้น มากขึ้นสําหรับ ช่วงเวลาที่กําลัง จะมาถึง”เฟรเดอริก เวสติผู้นําแชมป์เอฟ2ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ ได้รับเลือกให้ ใช้เทคโนโลยีนี้