เซลล์เชื้อเพลิง การผลักดันเซลล์ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน -โตโยต้ายืนยันความสนใจ

เซลล์เชื้อเพลิง สําหรับเลอม็องกฎข้อ บังคับในอนาคต(อัปเดต) ควบคู่ไปกับการผลัก ดันเซลล์เชื้อเพลิง ไฮโดรเจน-โตโยต้า ยืนยันความสนใจ การประกาศสั้นๆจาก ประธานเอซีโอปิแอร์ฟิลลอน และประธานคณะ กรรมาธิการความ อดทนของเอฟไอเอ ริชาร์ดมิลล์ได้ยืนยัน ว่ากฎระเบียบในอนาคต สําหรับรถยนต์ที่ใช้เชื้อ เพลิงไฮโดรเจนที่24 ชั่วโมงของเลอม็อง

จะครอบคลุมเทคโนโลยี การเผาไหม้ไฮโดรเจน รวมถึงการรักษา ตัวเลือกสําหรับเทค โนโลยีเซลล์เชื้อ เพลิงไฮโดรเจนเอซีโอ อยู่ในระดับแนวหน้าของการ ขับเคลื่อนเพื่อแนะนํา ไฮโดรเจนเป็นแหล่ง เชื้อเพลิงใน กีฬาตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่ นั้นมามีขั้นตอนการพัฒนา ที่ก้าวหน้าร่วมกับพันธมิตร ด้านเทคโนโลยี ในโครงการสาธิต ในขณะที่ยังคงเจรจา กับผู้ผลิตที่สนใจ Pierre Fillon

ยังไม่มีรายละเอียด ใดๆจากเอซีโอเกี่ยว กับความสนใจจาก ผู้ผลิตแต่รายงาน ของสื่อล่าสุดใน ฝรั่งเศสดูเหมือนจะยืนยันว่าความ สนใจที่มีอยู่ใหม่จาก ฮุนไดในการจัดหา รถยนต์ที่ขับเคลื่อน ด้วยเซลล์เชื้อเพลิง ในอีกไม่กี่ปีข้าง หน้ายังมีชีวิต อยู่แหล่งข่าวที่ใกล้ ชิดกับโตโยต้าได้ แนะนํากับดีเอสซีว่า นักแข่งสาธิต เทคโนโลยีใน ปัจจุบันที่ใช้ การเผาไหม้ ไฮโดรเจนเป็นช่วง เริ่มต้นของการพัฒนา เส้นทางนั้นไป สู่เครื่องจักรการแข่งขัน (และถนน)ที่มีความสามารถมากขึ้น

ในการแถลง ข่าวที่ฟูจิ24ชม.ปิแอร์ฟิลลอน ยืนยันการขยาย ขอบเขตของกฎ ระเบียบไฮโดรเจน ได้รับการ ต้อนรับในเชิงบวก อย่างมากจากซีอีโอ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่ของโตโยต้า โคจิซาโตะซึ่งตอบคําถามเกี่ยว กับโอกาสที่นําเสนอ โดยกฎระเบียบกล่าว ว่า:”เอซีโอได้รับ ผลบวกเกี่ยวกับไฮโดรเจนใน ฐานะพลังงานตั้ง แต่ระยะแรกมีความ พยายามในทางปฏิบัติ และเป็นจริงมาก และเราได้เรียนรู้มาก มายจากเอซีโอ https://www.MotorSportWin.com/

“ในการสื่อสาร ก่อนหน้านี้เรา  ได้พูดคุยเกี่ยวกับ วิธีที่เราได้มี ส่วนร่วมกับเครื่อง ยนต์ไฮโดรเจน และความน่า ดึงดูดใจของเครื่อง ยนต์ไฮโดรเจนแม้ ว่าเราจะมี ความท้าทาย บางอย่างกับเครื่องยนต์ ไฮโดรเจนขอบคุณ สําหรับการประกาศใน วันนี้มันเป็นแรงจูงใจ ที่ยิ่งใหญ่มาก และมีความสําคัญ สําหรับเราที่ โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ฉันคิดบวกมาก เกี่ยวกับโอกาสนี้

ฉันไม่สามารถ พูดที่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ได้แต่ในอนาคต

ฉันหวังว่าฉันจ ะสามารถประกาศครั้ง ใหญ่ด้วยรอยยิ้ม บนใบหน้าของฉัน!” ในปัจจุบันบรรทัดจาก เอซีโอคือ”ในความร่วมมืออย่าง ใกล้ชิดกับเอฟ ไอเอทํางานเพื่อสร้าง คลาสสําหรับต้นแบบ ที่ขับเคลื่อนด้วย ไฮโดรเจนที่24ชั่วโมงของ เลอม็องในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้า”มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องเช่น กันในภารกิจ24ชั่วโมง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอซีโอ

และกรีนจีพีดําเนิน การวิจัยและพัฒนา ในด้านต่างๆเช่น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและ การเติมน้ํามันปิแอร์ ฟิลลอนประธานออ โตโมบิลคลับเดออู เอสต์:ตั้งแต่ปี2018 ระบบนิเวศ ไฮโดรเจนได้พัฒนา ไปอย่างมากเรากํา ลังเรียนรู้ด้วยการลง มือทําเรากําลังสํา รวจความเป็นไปได้ และนั่นคือวัตถุ ประสงค์ที่เราตั้ง ไว้เมื่อห้าปีที่แล้ว เมื่อเราเปิดตัวภารกิจ24 ชั่วโมงเซลล์เชื้อเพลิงถูกเลือก

ในขั้นต้นสําหรับศัก ยภาพของมัน ซึ่งยังคงมีความ เกี่ยวข้องวันนี้เครื่อง ยนต์สันดาปภายใน ไฮโดรเจนยังถูกนําเสนอเป็นความเป็น ไปได้สําหรับผู้ ผลิตกฎระเบียบ24ชั่วโมงของเลอ ม็องสนับสนุนเสรีภาพ และความหลาก หลายมาโดย ตลอดด้วยเหตุนี้เราจึง ประกาศอย่าง เป็นทางการว่า ทั้งเทคโนโลยีเซลล์ เชื้อเพลิงและ เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไฮโดรเจนจะได้รับการ ยอมรับและได้รับอนุญาต ช่วงเวลาวุ่นวาย

สําหรับผู้ผลิต ที่ต้องการเข้าสู่ 24ชั่วโมง ของเลอม็องใน หมวดไฮโดรเจน ฉันต้องการเน้นถึง งานอันยิ่งใหญ่ ที่ดําเนินการโดย ภารกิจ24ชั่วโมงควบคู่ ไปกับเอซีโอและเอฟ ไอเอเราทุกคน ตระหนักถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญ กับอนาคตของ มอเตอร์สปอร์ตและ ความจําเป็นในการ ลดคาร์บอนใน การเคลื่อนย้าย และเรากําลังจัดการ กับความท้าทาย เหล่านั้นร่วมกัน