เปิดตัวความตื่นเต้น ทําไม แมคลาเรน ไม่ไป ‘ทั้งหมดใน’ กับโครเมี่ยม สูตร1 มองหาบริติชกรังด์ปรีซ์

เปิดตัวความตื่นเต้น แซคบราวน์ซีอีโอ ของแมคลาเรน การแข่งได้ อธิบาย”การรวมกันของ เหตุผล”ที่แฟนๆ ปฏิเสธการตก แต่งลวดลายสูตร1 ของโครเมียมเต็ม รูปแบบแมคลาเรน ได้เปิดเผยลวดลาย โครเมียมสําหรับ บริติชกรังด์ปรีซ์ใน สัปดาห์นี้โดย บางส่วนของรถ ที่ก่อนหน้านี้เปลี่ยน เป็นสีน้ําเงินอ่อน เพื่อสะท้อนถึง ลวดลายสีเงิน ที่วิ่งระหว่าง ปี2006ถึง2014

หลังจากเปลี่ยน ป้ายบนโปรไฟล์ โซเชียลมีเดียเป็น โครเมี่ยมก่อน การเปิดตัวความ ตื่นเต้นก็ก่อตัว ขึ้นอย่างรวดเร็วจากการหวนคืน สู่รูปลักษณ์ เดิมแต่แทนที่ จะไป’ทั้งหมดใน’ ทีมเลือกที่จะ รวมทั้งอดีตและ ปัจจุบันเมื่อ ถูกถามว่าเหตุ ใดทีมจึง เลือกรูปลักษณ์ ที่เปลี่ยนไป อย่างสิ้นเชิง– เมื่อพิจารณาว่า ลวดลายย้อนยุค ของแมคลาเรนได้รับ การยกย่องอย่าง กว้างขวางที่ McLaren

อินเดียแนโพลิส 500อย่างไร– บราวน์กล่าวว่า:”เราต้องการรักษา เอกลักษณ์ของมะละกอ ของเราแมคลาเรน ได้เปิดเผยลวด ลายโครเมียมสําหรับ บริติชกรังด์ปรีซ์ ในสัปดาห์นี้โดยบาง ส่วนของรถที่ก่อน หน้านี้เปลี่ยน เป็นสีน้ําเงินอ่อนเพื่อ สะท้อนถึงลวดลายสี เงินที่วิ่งระหว่าง ปี2006ถึง2014 หลังจากเปลี่ยนป้าย บนโปรไฟล์ โซเชียลมีเดีย เป็นโครเมี่ยม https://www.MotorSportWin.com/

การเปิดตัวความตื่น เต้นก็ก่อตัวขึ้น อย่างรวดเร็วจาก การหวนคืนสู่ รูปลักษณ์เดิม แต่แทนที่จะไป’ทั้งหมดใน’ทีมเลือกที่จะรวมทั้ง อดีตและปัจจุบัน เมื่อถูกถามว่าเหตุ ใดทีมจึงเลือก รูปลักษณ์ที่เปลี่ยน ไปอย่างสิ้นเชิง–เมื่อพิจารณาว่าลวด ลายย้อนยุคของ แมคลาเรนได้รับการ ยกย่องอย่าง กว้างขวางที่อินเดียแนโพลิส500อย่างไร–บราวน์กล่าวว่า: “เราต้องการรักษา เอกลักษณ์ของ มะละกอของเรา

นอกจากการ จดจําแบรนด์ แล้วประสิทธิภาพ

ยังมีส่วนด้วยสี ที่เพิ่มน้ําหนัก ให้กับรถซึ่งเป็นสิ่ง ที่ไม่สามารถจ่าย ได้ในสูตร1สมัยใหม่” เราสามารถไป ได้ไกลกว่านี้ถ้าเราต้องการ ในแง่นั้น”บราวน์กล่าวเสริม” ขอย้ําอีกครั้งว่ามะละกอ มีความสําคัญ ต่อเรามากย้อน กลับไปเมื่อรถเป็นโครเมี่ยม มาก่อนมันมีจร วดสีแดงของโวดาโฟน แน่นอนว่า เป็นโครเมี่ยม มากกว่านี้”แต่คุณต้อง คํานึงถึงสิ่ง ต่างๆด้วยเช่น

น้ําหนักเห็นได้ ชัดว่าเรายังคง มีคาร์บอนไฟเบอร์ดัง นั้นจึงเป็นการรวม กันของเหตุผลที่ จะไปถึงที่นั่นแต่ ตัวนําคือเราไม่อยากเสีย เอกลักษณ์ของ มะละกอไป”สะท้อน ให้เห็นว่าการ แนะนําความสนใจ เพิ่มเติมที่เกิดจาก การใช้ตราสัญลักษณ์ ทางเลือกนั้นเป็น ประโยชน์สําหรับ ทั้งทีมและผู้สนับ สนุนบราวน์เน้น ย้ําถึงโอกาส ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เสียสละโอกาส

เช่นการเปลี่ยน แปลงที่นําเสนอ ด้วยสินค้าตาม ความต้องการที่ สร้างขึ้นสําหรับ การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งแม้จะมีความชื่นชอบ ที่ชัดเจนในการ เขย่าสิ่งต่างๆแต่ บราวน์ไม่เชื่อ ว่าสูตร1ควรเปิด ประตูระบายน้ําและอนุญาตให้มีการแข่งขันโดย การเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน” ตอนนี้เราเห็นทีม ทํามากขึ้นกระทิงแดงทําอะไรบางอย่างเมื่อต้นปีนี้ดังนั้นในขณะที่ ทุกคนพยายาม คัดลอกรถของ พวกเขา