โปรแกรมพลังงาน วูล์ฟไม่เร็วเท่า แผนเครื่องยนต์ 2026 

โปรแกรมพลังงาน “ลูกค้า”วูล์ฟไม่เร็วเท่าแผน เครื่องยนต์2026 ปี1ฮอร์เนอร์กล่าว คริสเตียนฮอร์เนอร์ ได้ตั้งคําถามว่าโตโต้ วูล์ฟมีความใกล้ ชิดกับโปรแกรม หน่วยพลังงานเมอร์ เซเดสฟอร์มูลา1 2026มากน้อย เพียงใดเนื่องจากทีม แข่งแบร็คลีย์เป็น ลูกค้าของเฮชพี พีคริสเตียนฮอร์เนอร์ หัวหน้าทีมเร้ดบูลเรซ ซิ่งในงาน แถลงข่าวทีมปรินิพพาน.

ฮอร์เนอร์บอก เป็นนัยว่าเขามี ความรวดเร็วมากขึ้นกับ สิ่งที่เกิดขึ้นใน แผนกเร้ดบูลรถ ไฟพลังงานใหม่ ซึ่งเขาดูแลอย่างเป็นทาง การและอยู่ในไซต์ เดียวกับทีมแข่งเร้ดบูล ในมิลตันคีนส์เขาแสดง ความคิดเห็นใน บริบทของคําเตือนของเขา ว่าจําเป็นต้องเปลี่ยน กฎระเบียบปี2026 เพื่อหลีกเลี่ยงความ ต้องการรถยนต์ “แฟรงเกนสไตน์”  Christian Horner

และควรทบทวน ความสมดุลในปัจจุบัน ระหว่างเครื่อง ยนต์สันดาปและ พลังงานไฟฟ้าใน การตอบสนองวูล์ฟ ได้แนะนําว่าฮอร์เนอร์”กลัว”เพราะเร้ดบูล อยู่เบื้องหลัง ในโครงการพัฒนา ปี2026ในทาง กลับกันฮอร์เนอร์ ได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่าสิ่ง ที่ตรงกันข้ามคือ กรณีนี้และอาร์บีพี ทีได้ค้นพบข้อจํา กัดที่เป็นไปได้ ของกฎใหม่ก่อน เพราะมันนําหน้า คู่แข่งบางราย https://www.MotorSportWin.com/

“ผมไม่แน่ใจว่าโตโต้ สนิทกับธุรกิจเครื่อง ยนต์ของเขามาก แค่ไหนเพราะเขา เป็นลูกค้าเขาไม่ ได้เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของเฮชพีพี อย่างเป็นทางการ” เขากล่าว”ฟีดแบ็กที่ ผมได้รับจากธุรกิจ และเมื่อคุณเริ่มเห็น โปรแกรม เป็นจริงและเมื่อการ จําลองบริษัทขึ้นเป็น ข้อจํากัดบางประการ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้” ดังนั้นผมจะบอก ว่ามันอาจ จะเป็นผลจากการที่ เราอาจจะก้าวหน้า ไปในทางที่ดี

ฉันคิดว่าไม่ใช่ เพื่อผลประโยชน์ ของตัวเองที่ นี่ในฐานะผู้ ผลิตเครื่องยนต์

เพียงแค่มองแบบ องค์รวมที่ล็อตทั้ง หมดมองไปที่การ ประนีประนอมที่เรา จะต้องทําบนแชสซี เครื่องราช อิสริยาภรณ์ด้วย อากาศยานที่ใช้งาน อย่างเต็มที่เพื่อ ชดเชยการฟื้นตัวของ เครื่องยนต์มันยัง ไม่รู้สึกสายเกิน ไปที่จะปรับอัตราส่วน นั้น”และมันก็ใช้เวลา ไม่มากมันไม่ เหมือนที่เราบอกว่าเรา ต้องฉีกทุกอย่าง และเริ่มต้น ใหม่อีกครั้ง

ไม่ว่าคุณจะทํา มันด้วยการไหล ของน้ํามันเชื้อเพลิง หรือมวลเซลล์คุณ เพียงแค่ต้องเปลี่ยน อัตราส่วนนั้น เล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่า เราจะได้แข่งที่ ยอดเยี่ยม”การพัฒนา ของเร้ดบูลจะทํา ให้ทีมเข้าร่วม เฟอร์รารี่เป็นหนึ่ง ในสองทีมที่สร้างแชสซี และหน่วยพลังง านในวิทยาเขต เดียวกันเกี่ยวกับบท บาทของเขาเอง ที่อาร์บีพีเขากล่าวว่า:” ข้อตกลงใกล้เข้า

คุณต้องมีทีมงาน ที่ดีรอบตัวคุณ และมันมีประสิทธิ ภาพแค่ไหนกับ ทีมของคุณ”ดังนั้น สําหรับผมผมเชื่อ มาโดยตลอดในการมอบ ความรับผิดชอบ และความรับผิด ชอบต่อผู้คนที่ คุณให้อํานาจเพราะ ไม่มีประเด็นใดที่ ผมจะบอกพวกเขา ว่าจะออกแบบเครื่อง ยนต์อย่างไรผมก็ ทําไม่ได้”สิ่งที่ผม ทําได้คือกําหนด ทิศทางกําหนด เป้าหมายและทําให้แน่ ใจว่าพวกเขาได้รับ สิ่งอํานวยความ สะดวกที่เหมาะสม